En entrar i navegar per aquest portal web dóna el seu consentiment a l'ús de les cookies. Per favor, revisi la nostra política de cookies. Està per protegir-li.

Els polígons

Els polígons empresarials amb els quals compta el Baix Empordà es caracteritzen per la seva recent creació (menys de 15 s en la seva majoria), fet que els confereix una òptima capacitat per atendre les demandes de les empreses d’avui dia.

Són polígons de mitjana dimensió, adaptats a les exigències del territori, però que compten al seu torn amb l’oferta i serveis suficients per atendre les demandes més exigents de les noves empreses que vulguin instal·lar-s’hi.

Són polígons propers als nuclis urbans, fet que facilita la mobilitat i la interacció entre la vida professional i personal, i que optimitza també la interacció entre l’activitat empresarial i l’excel·lent qualitat de vida de què es gaudeix al Baix Empordà.

A continuació, es pot accedir al conjunt de polígons empresarials que hi ha al Baix Empordà, distingint entre els que ja estan en servei i els que estan en desenvolupament.

Polígons en servei

33

Polígons en servei

Consultar

Polígons en projecte

6

Polígons en desenvolupament

Consultar