En entrar i navegar per aquest portal web dóna el seu consentiment a l'ús de les cookies. Per favor, revisi la nostra política de cookies. Està per protegir-li.

La xarxa d’entitats dels polígons del Baix Empordà busca la màxima implicació i participació de les entitats públiques i privades, pel que fa a la dinamització i desenvolupament dels polígons de la comarca.

Seguidament us presentem un llistat dels ajuntaments implicats en la millora i dinamització dels PAE del Baix Empordà.