En entrar i navegar per aquest portal web dóna el seu consentiment a l'ús de les cookies. Per favor, revisi la nostra política de cookies. Està per protegir-li.

La xarxa d'entitats

La xarxa d’entitats del Baix Empordà en l’àmbit dels polígons empresarials s’organitza mitjançant un pacte de govern unificat, per posar en valor la voluntat política de promoure el desenvolupament dels polígons d’activitat econòmica del territori, tenint en compte la diversitat dels municipis que integren la comarca.

Els 40 polígons que acull el Baix Empordà demanden una coordinació extramunicipal, així com una col·laboració publicoprivada. Només d’aquesta manera es podrà facilitar el desenvolupament i assentament dels polígons com a espais d’especial valor per a les noves relacions laborals i empresarials.

L’evolució futura dels polígons d’activitat econòmica del territori del Baix Empordà fa imprescindible un escenari de col·laboració públicoprivada que en faciliti el seu desenvolupament i assentament com a espais d’especial valor per a les noves relacions laborals i empresarials.

Amb aquesta base es vol crear una àrea empresarial discontínua que agrupi el conjunt de sòl industrial del Baix Empordà, la gestió del qual es realitzarà a través d’ una fórmula publicoprivada, conjunta, asimètrica i de màxima eficiència.

El Consell del Baix Empordà, tot i liderar el projecte, compta amb la implicació i participació dels municipis que integren la comarca. No obstant això, el projecte s’obre també a la incorporació de la iniciativa privada com a part essencial en la gestió i el desenvolupament dels polígons d’activitat econòmica.

Aquesta xarxa pretén partir d’un model de col·laboració senzill, per convertir-se en una estructura de gran potencial i visibilitat per a la millora de la competitivitat de les empreses instal·lades en qualsevol dels polígons del Baix Empordà.