En entrar i navegar per aquest portal web dóna el seu consentiment a l'ús de les cookies. Per favor, revisi la nostra política de cookies. Està per protegir-li.

La Xarxa

La xarxa d’entitats del Baix Empordà en l’àmbit dels polígons empresarials s’articula sota un pacte de governança unificada, independentment de la complexitat que suposa la diversitat dels problemes concurrents a cada territori, posant en valor la voluntat política de promoure el desenvolupament econòmic del territori.

Els 40 polígons que acull el Baix Empordà demanden una més que necessària coordinació i una col·laboració públicoprivada per facilitar el desenvolupament econòmic cohesionat i convertir-se en espais ideals per a l’assentament i evolució de totes les iniciatives empresarials que hi hagi.

L’evolució futura dels polígons d’activitat econòmica del territori del Baix Empordà reclamen un escenari de col·laboració públicoprivada que en faciliti el seu desenvolupament i assentament com a espais d’especial valor per a les noves relacions laborals i empresarials.

Amb això, es vol crear una àrea empresarial discontínua que agrupi el conjunt de sòl industrial per a la seva gestió mitjançant una fórmula públicoprivada, conjunta, asimètrica i de màxima eficiència.

Aquesta xarxa, liderada pel Consell del Baix Empordà, compta també amb la involucració i estreta participació del conjunt de municipis que la integren, obrint-se també a la incorporació de la iniciativa privada, sent conscients que són part essencial en la gestió i desenvolupament d’aquests espais d’activitat econòmica.

Aquesta xarxa pretén convertir-se en un model evolutiu que, partint d’un espai col·laboratiu senzill, pugui donar lloc a una estructura de major potencial i visibilitat per atendre totes les necessitats que en el futur puguin demandar les empreses que s’implantin en algun d’aquests parcs empresarials.