En entrar i navegar per aquest portal web dóna el seu consentiment a l'ús de les cookies. Per favor, revisi la nostra política de cookies. Està per protegir-li.

Seguint l’evolució actual de l’activitat econòmica global, la interacció entre l’activitat econòmica, el desenvolupament personal i professional i la qualitat de vida s’està potenciant gràcies a l’avanç imparable de les tecnologies de la informació, les infraestructures, les relacions laborals i la responsabilitat social corporativa.

Com a resultat de tot això, la xarxa d’entitats involucrades per dinamitzar i posar en valor els polígons d’activitat econòmica del Baix Empordà té, entre els seus principals serveis, els següents:

  • Facilitar la implantació de noves iniciatives empresarials als polígons del Baix Empordà.
  • Donar solucions de sostre industrial a les iniciatives locals que necessiten evolucionar i redimensionar els seus espais de treball.
  • Fomentar l’emprenedoria i les noves oportunitats empresarials al territori.
  • Promoure l’atracció d’iniciatives perquè puguin implantar-se als polígons de la comarca.
  • Impulsar la modernització i la valorització dels polígons d’activitat econòmica del territori com a espais de generació de riquesa i ocupació.
  • Donar visibilitat i projecció al territori com a escenari ideal perquè hi conflueixin economia, empresa i qualitat de vida.

Compromís amb el desenvolupament del territori

Implicació amb l’activitat empresarial i l’ocupació

Atracció de noves inversions empresarials

Suport per impulsar un nou model de gestió

La xarxa de polígons s’impulsa a través d’agents de desenvolupament de cada municipi. D’aquesta manera, preval la visió conjunta en les actuacions d’àmbit local i es disposa dels recursos del conjunt del Baix Empordà.