Àrees tensionades Baix Empordà

El Govern tramita la declaració d'àrees tenses amb 140 municipis on s'aplicarà la limitació del preu del lloguer.

El Departament de Territori ha iniciat avui el tràmit d’informació pública per delimitar els municipis que es declararan zones de mercat residencial tensionat i on s’aplicaran les mesures de limitació de les rendes del lloguer que preveu la Llei estatal pel dret a l’habitatge (12/2023). Són 140 municipis amb una oferta insuficient d’habitatge assequible i que compleixen els requisits que marca la llei per implementar les mesures de contenció de les rendes. 

En aquests 140 municipis hi viuen 6,2 milions de persones, el que representa un 80,6% del total de la població de Catalunya.

En aquests 140 municipis és on el Govern aplicarà les mesures de contenció de les rendes que recull la llei estatal, que té molts punts en comú amb la llei pionera que Catalunya va impulsar l’any 2020 en matèria de contenció de lloguers (llei 11/2020) i que el Tribunal Constitucional va tomar. Així, el lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu del darrer contracte vigent els últims cinc anys, un cop aplicada la clàusula d’actualització anual d’aquell contracte. I, a més, quan es tracti d’un gran tenidor, el lloguer no podrà ser superior a l’Índex de referència del preu de lloguer. Catalunya ja disposa d’un índex propi, que està actualitzat, plenament vigent i que es va fer servir per implementar la regulació dels lloguers que ja preveia la lleia catalana. El Departament de Territori ja ha demanat al Ministeri l’homologació d’aquest índex català. 

Així mateix, per agilitzar la declaració de les àrees tenses i començar a aplicar-ne les mesures al més aviat possible, el document que avui es tramita inclou la definició de caràcter general de gran tenidor com la persona física o jurídica propietària de més de deu immobles urbans d’ús residencial o una superfície construïda de més de 1.500m2 dús residencial, excloent garatges i trasters, tal i com recull la nova llei. No obstant això, la normativa dona la possibilitat d’acotar-ho fins a titulars de cinc o més habitatges. En aquest sentit, el Departament de Territori iniciarà de forma immediata els estudis necessaris per tal d’aplicar aquesta rebaixa si és necessari.

POSTS RELACIONATS

L’Oficina Tècnica de Suports als Polígons tornarà esser present al Saló Internacional de Logística de Barcelona en representació als 18 […]

El Consell Comarcal de Baix Empordà, de la mà de l’Oficina Tècnica de Suport als Polígons (OTSP), promou una jornada […]