En entrar i navegar per aquest portal web dóna el seu consentiment a l'ús de les cookies. Per favor, revisi la nostra política de cookies. Està per protegir-li.

CARTA DE SERVEIS

L’oficina tècnica de suport als Polígons del Baix Empordà compte amb un tècnic de referència a la comarca a més d’un equip de professionals especialitzats de les àrees d’arquitectura i urbanisme, medi ambient i de l’àrea d’assistència en matèria jurídica, per tal de disposar d’una visió global i coordinada en l’àmbit del desenvolupament i la dinamització dels polígons, tant per ajuntaments com empreses i entitats involucrades.

subvencions

Informació i acompanyament en la tramitació. T'assessorem alhora d'obtenir un bon finançament. Estudi de viabilitat i acompanyament en la tramitació.

transformació digital

Formació sobre la indústria 4.0, informació sobre espais pel teletreball, proveïdors de serveis digitals i acompanyament per la creació i consolidació de projectes digitals.

allotjament empresarial

Informació d'espais lliures i acompanyament pel compliment dels requisits per la consecució de la llicència d'obertura (guia)

emprenedoria

Informació tècnica, assessorament per la creació del pla d'empresa i acompanyament en l'elecció de la forma jurídica, constitució i posada en marxa.

formació

Per la millora de l'ocupabilitat i la gestió empresarial de la comarca. Tallers i jornades de sensibilització per l'aprofitament d'oportunitats en el marc de la sostenibilitat i l'eficiència energètica.

borsa de treball

Gestió d'ofertes laborals d'empreses localitzades al Baix Empordà.