Oficina Tècnica de Suport als Polígons

La consolidació de l’Oficina Tècnica de Suport es considera una prioritat. Mitjançant l’estreta col·laboració amb perfils professionals especialitzats del propi Consell Comarcal, de les àrees d’arquitectura i urbanisme, sostenibilitat i acció climàtica i de l’àrea d’assistència en matèria jurídica obtindrem una visió global i coordinada en l’àmbit del desenvolupament i la dinamització dels polígons, tant per ajuntaments com empreses i entitats involucrades.
2020

Any de creació

18

Municipis beneficiaris

548

Nombre d’empreses als PAE

14

Naus lliures

47

Parcel·les lliures

Dades generals del Polígons del Baix Empordà

Entitat promotora
Consell Comarcal del Baix Emporda
 
Nombre de PAE inclosos
40
 
Tipus d’activitat predominant
Comercial
Vivers Empreses
2
 

Manteniment i conservació dels Polígons del Baix Empordà

Vials
 
Enllumenat públic
 
Clavegueram
 
Zones verdes
 
Aigua potable
 
Recollida residus (RAU)