En entrar i navegar per aquest portal web dóna el seu consentiment a l'ús de les cookies. Per favor, revisi la nostra política de cookies. Està per protegir-li.

P-74 La Riera d'Esclanyà

Emplaçament

Característiques principals

Núm. total de parcel-les lucratives: 26

Municipi: Begur

Any de construcció: Polígon Nord 1998/ Polígon Sud 2002

Tipus de PAE: Industrial, comercial i logístic

Superfície bruta: 263.787 m2

Superfície útil: 156.142 m2

Nº total de parcel-les lucratives: 54 empreses/ 26 solars

Municipi: Begur

Observacions: www.begurindustrial.cat

 

Nº d’empreses instal·lades: 54

Tipus activitat predominant: Petita indústria de diferents sectors

Nº naus lliures (actualitat): 7

Nº parcel·les lliures (actualitat): 36 (15 parcel-les públics i 21 parcel-les privats)

Conservació de vials: SI

Manteniment enllumenat públic: SI

Manteniment clavegueram: SI

Manteniment zones verdes: SI

Manteniment aigua potable: SI

Recollida residus (RAU): SI

Xarxa contra incendis: SI

Subministrament de gas: SI

Panell informatiu empreses: NO

Fibra òptica: SI

Seguretat privada: NO

Viver d’empreses: NO

Nom associació polígon: Associació de polígons d’activitat econòmica de Palafrugell i Begur

Serveis prestats: Representació de les empreses associades en les relacions amb l’Administració i tercers, per a tractar dels assumptes referents als seus fins

Qualsevol altre acció de millora directa o indirecta pels Polígons Industrials de Palafrugell i Begur