En entrar i navegar per aquest portal web dóna el seu consentiment a l'ús de les cookies. Per favor, revisi la nostra política de cookies. Està per protegir-li.

PAEC - Polígon d’Activitats Econòmiques de Calonge

Emplaçament

Característiques principals

Entitat promotora: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni

Any de construcció: 2004

Tipo de PAE: Industrial / Comercial

Superfície bruta: 22,14 ha

Nº total de parcel·les lucratives: 30

Municipi: Calonge i Sant Antoni


Nº d’empreses instal·lades: 51

Tipus activitat predominant: Construcció, transport, jardineria, …

Nº naus lliures (actualitat): 20

Nº parcel·les lliures (actualitat): 10

Conservació de vials: SI

Manteniment enllumenat públic: SI

Manteniment clavegueram: SI

Manteniment zones verdes: SI

Manteniment aigua potable: SI

Recollida residus (RAU): SI

Xarxa contra incendis: SI

Subministrament de gas: SI

Panell informatiu empreses: NO

Fibra òptica: SI

Seguretat privada: NO

Viver d’empreses: NO

Nom associació polígon: No hi ha