Polígon industrial
de Palamós

La zona industrial de Palamós es localitza a l'entrada de la població. Consta de 31,8 ha. les quals 17,2 estan pendents de desenvolupar.
Escut Palamos
1987

Any de construcció

31.800 m²

Superfície bruta

-

Empreses instal·lades

-

Naus lliures

-

Parcel·les lliures

Dades generals

Entitat promotora
Ajuntament de Palamós
 
Tipus de PAE
Mixte
Tipus d’activitat predominant
Comercial
Associació polígon
No n’hi ha
 

Manteniment i conservació

Vials
 
Enllumenat públic
 
Clavegueram
 
Zones verdes
 
Aigua potable
 
Recollida residus (RAU)