En entrar i navegar per aquest portal web dóna el seu consentiment a l'ús de les cookies. Per favor, revisi la nostra política de cookies. Està per protegir-li.

S-19 Zona Industrial Les Arenes

Emplaçament

Característiques principals

Nº total de parcel-les lucratives: 4

Municipi: Begur

Any de construcció: 1995

Tipus de PAE: Industrial, empresarial

Superfície bruta: 9.130 m2

Superfície útil: 5.210 m2 (10 parcel·les)

Observacions: www.begurindustrial.cat

Tipus activitat predominant: Tallers d’oficis (serraller, lampista…) i magatzems

Tipus activitat predominant: Tallers d’oficis (serraller, lampista, etc.) i magatzems


Conservació de vials: SI

Manteniment enllumenat públic: SI

Manteniment clavegueram: SI

Manteniment zones verdes: SI

Manteniment aigua potable: SI

Recollida residus (RAU): SI

Observacions: Gestionats per l’Ajuntament a través d’empreses privades

Xarxa contra incendis: SI

Subministrament de gas: NO

Panell informatiu empreses: NO

Fibra òptica: SI

Seguretat privada: NO

Viver d’empreses: NO

Nom associació polígon: Associació de polígons d’activitat econòmica de Palafrugell i Begur