En entrar i navegar per aquest portal web dóna el seu consentiment a l'ús de les cookies. Per favor, revisi la nostra política de cookies. Està per protegir-li.

Polígon industrial Ullà

Emplaçament

Característiques principals

Entitat promotora: Ajuntament i privat

Any de construcció: 1960

Tipo de PAE: Industrial

Superfície bruta: 10 ha

Municipi: Ullà

Nº d’empreses instal·lades: 14

Tipus activitat predominant: Industrial

Nº naus lliures (actualitat): 3

Nº parcel·les lliures (actualitat): Plan parcial pendent de desevolupar

Conservació de vials: SI

Manteniment enllumenat públic: SI

Manteniment clavegueram: SI

Manteniment zones verdes: SI

Manteniment aigua potable: SI

Recollida residus (RAU): SI

Xarxa contra incendis: SI

Subministrament de gas: SI

Panell informatiu empreses: SI

Fibra òptica: SI

Seguretat privada: NO

Viver d’empreses: SI

Nom associació polígon: No hi ha