En entrar i navegar per aquest portal web dóna el seu consentiment a l'ús de les cookies. Per favor, revisi la nostra política de cookies. Està per protegir-li.

Sector industrial V-2 de Forallac

Emplaçament

Característiques principals

Entitat promotora: Ajuntament de Forallac

Any de construcció: 2000

Tipo de PAE: Industrial , empresarial i logistic

Superfície bruta: 48,73 ha

Nº total de parcel-les lucratives: 52

Municipi: Forallac

Nº d’empreses instal·lades: 50

Tipus activitat predominant: Industrial

Nº naus lliures (actualitat): 20

Nº parcel·les lliures (actualitat): 22

Conservació de vials: SI

Manteniment enllumenat públic: SI

Manteniment clavegueram: SI

Manteniment zones verdes: SI

Manteniment aigua potable: SI

Recollida residus (RAU): SI

Xarxa contra incendis: SI

Subministrament de gas: SI

Panell informatiu empreses: SI

Fibra òptica: SI

Seguretat privada: NO

Viver d’empreses: SI

Nom associació polígon: No hi ha