Ajuntament de Ullà

Escut Ullà

Informació de contacte

Àrea encarregada de la promoció dels polígons: Àrea de Promoció Economica

Direcció: Plaça Espanya, nº 1 

Telèfon de contacte: 972 758 442

Correu electrònic de contacte: viver@ajulla.org

Nom del / de la Tècnic / a encarregada: Ricard Carbonell Cucurny

Polígons en servei de l’ajuntament