En entrar i navegar per aquest portal web dóna el seu consentiment a l'ús de les cookies. Per favor, revisi la nostra política de cookies. Està per protegir-li.

Com és la indústria catalana?

Situació del sector industrial català

Quan parlem d’aspectes rellevants de l’economia catalana, no podem oblidar el sector industrial que suposa un 19,8% del PIB. Una xifra lleugerament superior a la mitjana de la UE. És una indústria molt diversificada que ens aporta ocupació de qualitat (menys temporalitat i majors salaris que altres sectors) i resiliència en períodes de recessió de l’economia. El sector de l’alimentació i les begudes suposen un 15% de total. 

També podem observar una indústria catalana molt clusteritzada, és a dir, amb dinàmiques de col·laboració molt positives. Oberta i exportadora, amb unes vendes a l’estranger que superen el 30% de la producció. 

La indústria catalana esta composta principalment per PIMES, el 92% de les empreses catalanes tenen menys de 50 treballadors, per tan afrontem un repte de dimensió als pròxims anys. Tecnològicament és un sector molt heterogeni, hi ha un gran d’adopció tecnològica molt divers. Concentrada territorialment (55% de l’ocupació a Barcelonès, Baix Llobregat, Vallés Occidental i Oriental). La implantació de la indústria arreu del territori és una prioritat. 

Lleugera pèrdua de pes industrial respecte la UE. Ha perdut un cert pes amb relació al conjunt de la indústria europea, passant del 2,1% a l’1,9% en els darrers 10 anys (entre 2000 i 2009). Marge per créixer a l’exterior. Tot i els bons resultats dels darreres anys, les nostres exportacions suposen l’1,4% de la UE, per sota del pes que hi té Catalunya en termes de VAB (1,9%), de manera que encara hi ha marge per créixer a l’exterior, especialment en alguns països. 

Dèficit R+D industrial. Amb un pes de l’1,9% en termes de VAB total europeu, les empreses catalanes concentren només l’1% de la despesa interna en R+D de la indústria europea. Industria 4.0. La indústria catalana mostra un nivell de digitalització baix, però superior a la mitjana de la zona euro pel què fa a sis o deu indicadors (RFID, ERP, núvol, robots, e-factures i polítiques ciber seguretat amb dades 2017 i 2018). 

Endarrerits respecte àmbits d’energia i sostenibilitat. En l’àmbit de l’eficiència energètica, l’economia circular i de l’autogeneració renovable estem, en molts indicadors, endarrerits respecte al nostre entorn. 

DAFO de la indústria catalana

Debilitats

 1. Pèrdua de pes industrial 
 2. Manca de treballadors amb formació professional. 
 3. Baixa inversió en capital respecte els nivells previs a la crisi del 2008. 
 4. Baixa inversió en R+D+i respecte la mitjana europea. 
 5. Tendència a la baixa de la inversió industrial a l’estranger i una situació de partida desfavorable. 
 6. Elevats preus de l’electricitat per als petits consumidors. 
 7. Reduïts nombre de grans empreses industrials tractores. 
 8. Dificultats de les empreses per accedir al finançament
 9. Baixa quota de transport multimodal amb relació a altres països europeus. 
 10. Elevats preus del gas i dependència energètica
 11. Escassetat de sòl industrial i logístic
 12. Baixa col·laboració entre la universitat i l’empresa. 

Amenaces

 1. Deslocalitzacions
 2. Automatització
 3. Brexit i encariment preus exportacions
 4. Talls en les cadenes de subministrament
 5. Pujada de preus generalitzada
 6. Riscos empresarials relacionats amb la ciberseguretat
 7. Elevada dependència de països tercers pel què fa a matèries primeres i tecnologies crítiques
 8. Context geopolític EUA-Xina
 9. Creixent competència de regions veïnes en matèria d’infraestructures. 
 10. Pèrdua d’atractiu derivada de la reducció de pes de la indústria

Fortaleses

 1. Ocupació de més qualitat.
 2. Sector més productiu que la mitjana de l’economia catalana
 3. Estructura sectorial força diversificada, cosa que aporta resiliència. 
 4. Bon nivell de digitalització de les empreses catalanes. 
 5. Bona captació d’inversió estrangera directa (IED) 
 6. Ports de Barcelona i Tarragona i la seva integració amb aeroports
 7. Xarxa àmplia i ben connectada. 
 8. Estructurada en clústers

Oportunitats

 1. Marge per augmentar les exportacions
 2. Digitalització i avenços tecnològics
 3. Descarbonització
 4. Les energies renovables en el sistema elèctric.
 5. Combustibles renovables (inclòs l’hidrogen a partir de renovables)
 6. Marge per augmentar la circularitat dels productes industrials
 7. Servitització
 8. Relocalització d’empreses industrials i atracció d’inversió estrangera industrial.  
 9. Completar el corredor del Mediterrani 
 10. Arribada dels Fons Next Generation  

POSTS RELACIONATS

El Castell – Jardins de Cap Roig de Palafrugell, gestionat per la Fundació La Caixa, acull la jornada del Pla […]

  L’Entitat ha creat una nova oficina de suport a les empreses per facilitar l’accés als ajuts i participació en […]