Pacte Nacional per la Indústria 2022 – 2025

Per una indústria de valor compartit

Que és el PNI ?

Podríem considerar Pacte Nacional per la Indústria l’eina central per impulsar el desenvolupament industrial, amb mesures a curt, mig i llarg termini, que permetin donar resposta tant als reptes conjunturals com estructurals.  

Té com a objectiu principal rellançar l’economia productiva a Catalunya i transformar el model industrial del país. Inclou instruments de política en matèria de clústers, innovació, emprenedoria, digitalització, sostenibilitat i economia circular. 

El PNI vol transformar el sector industrial del país a partir de la sostenibilitat i la digitalització de les empreses; dues grans palanques de canvi que determinaran la competitivitat futura. 

Per tan, una indústria avançada tecnològicament, generadora de valor compartit (valor econòmic per també social i mediambiental). 

Només aquells territoris capaços de canviar cap a models de competitivitat coherents amb la sostenibilitat generaran un èxit econòmic sostingut, compartit i territorialment equilibrat. 

Catalunya és indústria

  • Aporta el 19,8% del PIB a Catalunya.
  • El 14% del llocs de treball directes. 
  • El 55% de la inversió empresarial en R+D es produeix a la indústria. 
  • Ha generat el 54% de l’increment de productivitat en la darrera dècada.

Les economies industrials són més innovadores, més obertes a l’exterior, més productives i generen una ocupació més estable i de més qualitat (cercle virtuós)

Per tant, tenen major resiliència, soberania i més capacitat de generar prosperitat compartida. A més indústria, menors desigualtat econòmiques. 

POSTS RELACIONATS

Ajuntaments i Consell Comarcal valoren molt positivament el primer any de funcionament de la xarxa Polígons Baix Empordà i en garanteixen la seva continuïtat

Introducció Els ens locals són, l’administració que més pot fer per fomentar l’associacionisme empresarial als polígons i, segurament, també la […]