El Consell Comarcal del Baix Empordà impulsa la transformació digital als polígons de la comarca

Durant els últims anys, la transformació digital ha arribat a múltiples sector de l’economia, entre ells el sector industrial. Actualment, qualsevol empresa que vulgui sobreviure i evolucionar, s’ha d’adaptar a les exigències econòmiques i productives d’un entorn canviant i cada cop més competitiu. 

Per aconseguir aquest objectiu, la transformació digital ens ofereix un nou escenari d’automatització i optimització de recursos, els quals si els apliquem correctament poden aportar un valor afegit en el rendiment de l’empresa. 

Tot i això, el primer pas és conèixer el grau de digitalització actual i cap a on s’hauria d’encaminar la transformació digital.  Seguidament, t’expliquem com és possible identificar el grau de digitalització d’una empresa i quins passos s’han de seguir posteriorment. 

Què és la maduresa digital d'una empresa industrial

Entenem la maduresa digital com l’estat en què es troba una empresa, des del punt de vista de hardware, software, cultura, processos, etc. És a dir, quins mètodes, eines i recursos ha desenvolupat l’empresa per implementar la transformació digital en el negoci.

En el cas del sector industrial, per calcular el nivell de maduresa digital haurem de tenir una visió molt amplia: partint d’un estat inicial amb uns processos de producció tradicionals, fins al punt d’optimitzar i explorar models de negoci innovadors a través de les tecnologies de la informació i la intel·ligència artificial.

Addicionalment, al calcular la maduresa digital d’una empresa, ens permetrà esbrinar les fortaleses, debilitats i punts a reforçar de la mateixa. A partir d’aquest anàlisis, es podrà dissenyar un full de ruta per tal d’implementar noves tècniques de millora.   

Característiques d'una empresa digitalment avançada

Per poder conèixer el grau de maduresa digital, és imprescindible saber els atributs que formen part d’un procés de digitalització que es troba a un nivell avançat. 

Si creus que la teva empresa està a un punt de digitalització avançat, aquestes són les característiques principals que formen part d’una empresa amb un nivell de digitalització avançat. 

 •  El poder de les dades. Fer ús d’eines basades en el Big Data per aconseguir l’eficiència operativa i millorar els processos de producció. 
 • Estructura interconnectada. Una empresa digitalitzada forma equips orientats a la col·laboració entre els departaments i disciplines. 
 • Visió pragmàtica. A partir de l’experiència en la implementació d’accions aconseguim una millora continua de l’estratègia empresarial. 
 • Plataforma centralitzada: Treballar amb una plataforma d’operacions integrada permet operar de manera fluida des de qualsevol àrea de l’empresa. La digitalització permet agrupar processos, redefinir-los i integrar-los en una mateixa plataforma. 

Nivells de maduresa digital

D’acord amb la relació dels processos digitals que s’apliquen a l’empresa, podem distingir 4 nivells de maduresa digital. 

 1. Desconnexió digital 
  L’empresa posseeix una planta industrial obsoleta, caracteritzada per una producció de bens i serveis lenta, amb uns temps de resposta elevats. No compte amb una comunicació inter departamental eficaç, incrementa el risc de parades no planificades, empitjorades per una absència de manteniment preventiu i predictiu. 
 2. Plantejament digital
  En aquesta fase de la digitalització es plantegen noves oportunitats i es planifiquen millores en els sistemes per obtenir una producció eficient. En aquest punt és quan es comença a planificar el procés de digitalització de la industria i la centralització dels sistemes. 
 3. Digitalització en procés
  Digitalització de la planta industrial, les empreses que es troben en aquest punt comencen a utilitzar eines de gestió del manteniment a temps real, juntament amb una informació centralitzada i una millorar en la flexibilitat i personalització dels serveis. En aquesta etapa es quan s’inclouen tecnologies pròpies de la industria 4.0 com el Big Data, robòtica, machine learning o ciberseguretat
 4. Integració digital total
  Es duu a terme una completa integració de les tecnologies de la Industria 4.0 i s’apliquen prediccions i prevenció d’errors, gracies a l’eina de monitorització. 
  A partir d’una total digitalització aconseguim un lideratge en el sector que ens aporta un valor afegit respecte la competència.  Una empresa 100% digitalitzada, desenvolupa una analítica de dades avançada, mitjançant algoritmes i intel·ligència artificial. 

Servei de Transformació Digital a la OTSP del C.C. Baix Empordà

A causa de la crisi sanitària de la Covid19 juntament amb la crisi actual de subministraments; El Consell Comarcal del Baix Empordà ha posat a les seva disposició l’Oficina Tècnica de Suport als Polígons que ofereix un assessorament digital transversal per autònoms i PIMES amb l’objectiu d’intentar arrossegar totes les empreses de la comarca cap a una transformació digital total. 

La OTSP aposta per un creixement econòmic sostingut al llarg del temps, minimitzant les diferències i la competència deslleial entre empreses de la comarca i afavorint les estratègies digitals innovadores en el territori.

Contacte

Sou empresa o emprenedor?
Teniu a la vostre disposició un servei transversal de transformació digital i posicionament web a través de l’Oficina tècnica de suport als Polígons del Baix Empordà. 

Tècnic: Lluc Pons
Mail: lpons@baixemporda.cat
Telf: 972 64 23 10

 

POSTS RELACIONATS

El Consell Comarcal de Baix Empordà, de la mà de l’Oficina Tècnica de Suport als Polígons (OTSP), promou una jornada […]

El Consell Comarcal del Baix Empordà ha desenvolupat el projecte Baix Empordà, Dona i Terra, que té com a objectiu potenciar l’activitat agroalimentària […]