9 factors diferencials en polígons eco-industrials

Factor de competitivitat en un futur proper 

La revolució verda industrial és un concepte que actualment es troba en un punt de partida embrionari. És un procediment que comporta un canvi notable en els processos de producció i en l’empresa en general, com la coneixem fins ara. Els polígons eco-industrials han de ser una realitat en els pròxims anys, tal i com recull l’Agenda 2030, intentar millorar les condicions de la vida de la societat a través de la dinamització sostenible dels PAE d’arreu del territori.

Podríem definir les característiques d’un polígon eco-industrial de la següent manera:

GESTIÓ DE RESIDUS

Un gestió de residus eficient és la clau per no generar externalitats negatives al medi ambient. Fer ús de les noves tecnologies, l’associacionisme entre empreses i l’economia circular és un punt de partida en l’optimització de la gestió dels residus. Cal remarcar, que fer un bon reciclatge de matèria sobrant és la base per la implementació d’un estratègia eficient en el gestió de residus industrials.

CONTAMINACIÓ SONORA

La reducció de la contaminació sonora suposa un repte per tota la comunitat de PAE en el territori. Respecte a l’entorn i als “veïns” és important alhora de crear sinergies comunes entre els participants.

COMPRES AGRUPADES

Organitzar un sistema de compres agrupades per potenciar la simbiosi empresarial, l’eficiència en el transport i la reducció de costos fixes de matèries primes. Fer ús de la tecnologia i animar als partícips (empresaris i entitats públiques) a facilitar la cooperació entre els diferents departaments de compres.

ASSOCIACIONISME

Generar xarxes de cooperació industrials entre empreses dins d’un PAE o implementar una cooperació industrial entre PAE’s del territori pot suposar un punt d’inflexió als automatismes de treball de les empreses implicades. La reducció de costos suma’t a diversificació del negoci amb l’objectiu d’oferir serveis de valor afegit amb el suport d’alguna empresa o entitat complementaria.

ECONOMIA CIRCULAR

Introduir l’economia circular als tots els processos productius. És una eina de valor afegit que ens permet abaratir matèries primeres, ens ajuda a incentivar l’associacionisme empresarial i afavoreix la reducció de residus. Actualment ja tenim varies empreses als PAE del Baix Empordà que es dediquen a reutilitzar materials a partir d’un excedent de residus particular o industrial.

LOGÍSTICA SOSTENIBLE

Utilitzar transports que tinguin un impacte mediambiental menor és sinònim de màrqueting verd i respecte a l’entorn a on vivim. El canvi climàtic és un fet que tots en som responsable, des de les grans multinacionals fins a les microempreses, les quals son molt presents al Baix Empordà. Potenciar l’ús de vehicles elèctrics, instal·lant punts de càrrega eficients dins als PAE del Baix Empordà és una iniciativa pionera en el territori.

ÚS EFICIENT DELS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS

L’aigua com a recurs escàs i essencial per la vida. La millora contínua en la gestió d’aquest recurs tan apreciat és bàsic en un futur pròxim per continuar optimitzant de manera sostenible els processos industrials. Reutilitzar l’aigua, netejar-la a través de depuradores i inclús fer ús de plantes dessalinitzadores per augmentar-ne la disponibilitat.

TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Generar infraestructures d’energia renovable per tal d’implementar la transició energètica de manera eficient. L’energia solar com a punt de partida d’aquesta transició. Col·laboració entre els agents públics i privats per tal d’encaminar als parc industrials cap a un energia verda i sostenible al llarg del temps.

ADEQUACIÓ A L’ENTORN PAISATGÍSTIC

Per tal d’oferir un impacte positiu a nivell urbanístic, cal adequar les infraestructures industrials a l’entorn. Identificar les necessitats de la fauna i la vegetació de l’entorn per tal d’evitar externalitats negatives sobre als mateixos.

POSTS RELACIONATS

L’Oficina Tècnica de Suports als Polígons tornarà esser present al Saló Internacional de Logística de Barcelona en representació als 18 […]

  L’Entitat ha creat una nova oficina de suport a les empreses per facilitar l’accés als ajuts i participació en […]