Programa d’iniciació i consolidació a l’exportació

L’objectiu del programa és ajudar a les petites i mitjanes empreses espanyoles, que comptin amb un projecte competitiu, a consolidar o iniciar la fase d’expansió internacional a través de la participació en el programa ICEX Next.  El programa ICEX Next Generation té com finalitat introduir i consolidar la cultura exportadora de la PIME espanyola per tal d’aconseguir una implantació sòlida en l’estratègia empresarial. Per tan, s’ofereix a l’empresa una assessorament especialitzat a través de consultors experts en desenvolupament de polítiques d’exportació i millora de competitivitat internacional. Es subvencionen determinades despeses derivades del disseny i implantació d’estratègia internacional. 

Podran ser beneficiaries de les subvencions les empreses espanyoles amb potencial exportador, que desitgin iniciar o consolidar la seva estratègia internacional i que reuneixin els següents requisits: 

Ser PIME segons la reglament de la UE

  • Disposar d’un producte o servei propi comercialitzable internacionalment i comptar amb una marca pròpia. En el cas d’una empresa de serveis, aquest servei s’ha de poder comercialitzar a l’exterior.
  • No ser una filial comercial o productiva d’una empresa extrangera.
  • Comptar amb un mínim de facturació, que es definirà en cada convocatoria, l’import es veurà reduït per les start-ups de recent creació.
  • Comptar amb una xifra d’exportació no superior al percentatge de facturació de l’empresa que es determinarà en cada convocatoria.  
  • Comptar amb mitjans personals i materials mínims per fer front a l’internacionalització; una web pròpia és un dels requisits. 
  • No haber participat en programa d’iniciació de l’ICEX un cop havent aplicat al programa d’iniciació i consolidació a l’exportació.
  • No tenir impagaments amb el ICEX
  • Estar al corrent dels requisits exigits per l’article 13 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre.
     

Si voleu saber-ne més, seguidament teniu adjunt el link amb la convocatòria oficial

Si necessiteu assessorament, teniu a la vostra disposició l’OTSP que també tractem qüestions d’emprenedoria i internacionalització. 

POSTS RELACIONATS

El producte interior brut de Catalunya va registrar un increment anual d’un 2,6% el 2023, segons l’estimació avançada. Aquesta dada representa una […]

Objectius pel densevolupament sostenible El 25 de setembre de 2015 va ser aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides l’Agenda […]