Què són els ODS?

Objectius pel densevolupament sostenible

El 25 de setembre de 2015 va ser aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, amb els objectius d’eradicar la pobresa, lluita contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre altres. 

Aquesta agenda marcarà l’acció global pel desenvolupament fins a l’any 2030 i, conjuntament amb la resta d’agendes globals, configura un full de ruta d’actuació connectat entre si per a assolir un objectiu comú: el desenvolupament mundial sostenible

L’Agenda 2030 és una agenda integral i multidimensional – referida a les tres dimensions del desenvolupament sostenible (l’econòmica, la social i l’ambiental) – i d’aplicació universal, i es desplega mitjançant un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible, a través dels quals es proposa aborda els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa, o el canvi climàtic fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles. 

Cada ODS inclou diferents metes (en total 169) que contribueixen al compliment de l’objectiu. 


L’Agenda 2030 estimula l’acció en 5 esferes de vital importància (conegudes com “les 5 P”) 

  1. Persones (people) 
  2. Planeta (planet)
  3. Prosperitat (prosperity)
  4. Pau (peace) 
  5. Aliances (partnership)

Els ODS substitueixen els objectius de desenvolupament del mil·lenni, agenda del desenvolupament vigent fins al 2015, i la seva implementació es fomenta en una sèrie de principis que en garantiran l’èxit. 

Universals: impliquen tots els països, independentment del seu nivell de desenvolupament econòmic.

Globals: aborden els desafiaments locals, nacionals i transnacionals més urgents dels nostres temps. 

Integrals: estan interconnectats en totes les seves dimensions i a tots els nivells: reptes, països i diferents nivells de govern.

Mesurables: s’han de mesurar amb indicadors. 

Ambiciosos: no deixen enrere a ningú (leave no-one behind).  

Inclusius: impliquen tots els nivells de govern i totes les parts interessades en un esforç col.lectiu per al desenvolupament sostenible. 

Multidimensionals: inclouen les 3 dimensions del desenvolupament sostenible (econòmica, social i mediambiental) .

Basats en l’experiència: adquirida dels ODM.

Per tot això, l’Agenda 2030 ens inerpel.la a tots, i el seu èxit exigeix un sistema de governança multinivell eficaç des de l’esfera internacional, nacional, regional i local. 

Cada nivell de govern responsable s’ha de comprometre mitjançant consensos, aliances i col·laboracions amb altres actor (tant del món empresarial, com acadèmic, com de la societat civil) per a impulsar, implementar i aconseguir les fites marcades. 

POSTS RELACIONATS

Aquest Dilluns es publica al DOGC la convocatòria d’enguany de la línia Ajuts Internacional eTrade d’ACCIÓ del Departament d’Empresa i […]

El Consell Comarcal de Baix Empordà, de la mà de l’Oficina Tècnica de Suport als Polígons (OTSP), promou una jornada […]