Ajuntaments i Consell Comarcal valoren molt positivament el primer any de funcionament de la xarxa Polígons Baix Empordà i en garanteixen la seva continuïtat

La jornada de treball es va celebrar amb la presència de representants tècnics i polítics de diferents municipis de la comarca.

Dimarts, 8 de novembre de 2022

Els ajuntaments del Baix Empordà amb sòl industrial i el Consell Comarcal han valorat molt positivament la feina feta des de la xarxa Polígons Baix Empordà i han acordat la continuïtat del projecte, iniciat el setembre de 2021. En el decurs de dues trobades telemàtiques, una de política i una de tècnica, es van explicar els diferents eixos d’actuació que es treballen des de l’Oficina Tècnica de Suport als Polígons, a més de parlar de les noves oportunitats digitals que es presenten a l’hora de generar promoció econòmica en els Polígons d’Acció Econòmica (PAE).  

Un dels objectius de la iniciativa és fer xarxa entre els diferents polígons implicats per avançar plegats cap a una visió global, tot respectant les particularitats de cada municipi. En aquest sentit, el vicepresident primer del Consell i conseller de Promoció Econòmica, Xavier Dilmé, va voler destacar el fet que “treballant plegats podem arribar més lluny i fer més feina, i aquesta és la voluntat compartida per tots. Oferir tot el sostre i sòl industrial del Baix Empordà com una unitat ens ajuda a visibilitzar-nos i a crear oportunitats de negoci industrial en una comarca molt depenent del sector serveis”.

Les actuacions que es duen a terme van destinades a generar sinergies positives entre municipis participants de la Xarxa de Polígons del Baix Empordà, tot treballant conjuntament entre municipis i empreses presents en les àrees d’acció econòmica per impulsar una dinamització industrial eficient i sostenible al llarg del temps. 

Els principals eixos d’actuació són:

Eix 1: la primera línia d’actuació consisteix en el funcionament de la Oficina tècnica de Suport als Polígons (OTSP) que genera dades d’empreses i infraestructures a través de la prospecció online, a peu de carrer i a través de l’eina SITMUN. Per part de la OTSP hi ha la voluntat en generar grups de treball Inter municipals per optimitzar l’ús de l’eina amb l’objectiu de tenir una visió actualitzada i digital dels polígons de la comarca. La OTSP ha tingut un gran nombre de peticions per la localització empresarial, sobretot en la cerca de naus industrials en el territori.

      Eix 2: consisteix en l’assessorament i cooperació amb ens locals i empreses. La OTSP elabora una carta de serveis per oferir serveis de valor afegit de dinamització industrial en els municipis partícips de la xarxa. S’ha reconegut la xarxa polígons Baix Empordà com agent dinamitzador de l’emprenedoria industrial. A banda, el coordinació amb l’Oficina de Transició Energètica del Baix Empordà, es desenvolupen accions de sensibilització i implementació d’iniciatives per la transició energètica. També cal posar en relleu la feina que s’ha fet per treballar en xarxa, l’impuls de l’associacionisme com a eina de gestió intel·ligent dels PAE  i la importància de la xarxa agroalimentària del Baix Empordà com a sector que dona identitat única a la comarca. 

     Eix 3: Per últim s’ha mostrat un reportatge fotogràfic realitzat amb dron, un vídeo promocional del territori industrial i un seguit de recursos de promoció industrial del territori basats en una guia d’estil.  S’ha remarcat la millora de les prestacions de la web www.poligonsbaixemporda.cat  

La marca Polígons Baix Empordà
Al Baix Empordà hi ha  divuit polígons industrials en actiu i el projecte de marca abasta 453,17 hectàrees disponibles per aquesta activitat a la comarca. Es fan diferents activitats per dinamitzar el sector, així, per exemple, al maig Polígons Baix Empordà va estar present al Saló Internacional de logística de Barcelona per fer un pas endavant en la promoció del sòl industrial del territori i en el foment de l’atracció d’inversió estrangera a través d’un assessorament i seguiment personalitzat. 

POSTS RELACIONATS

Situació del sector industrial català Quan parlem d’aspectes rellevants de l’economia catalana, no podem oblidar el sector industrial que suposa […]

Els PAE concentren un elevat nombre d’empreses que hi cerquen unes determinades condiciones d’entorn que permetin desenvolupar adequadament la seva […]